การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อกากกันฝุ่นพร้อมวาร์ลระบายอากาศ จำนวน ๖๐๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561

การซื้อ IGNITO ๒๕๐-๔๐๐ W.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561

การซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561

การซื้อ Power Supply Load Balance จำนวน ๒ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561

การซื้อแปรงปัดกวาดข้าง(เหล็ก) ขนาด ศก.๗๑๐ มม. จำนวน ๓๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อไฟฉุกเฉิน ๒ ดวง ชนิดหลอด LED

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561

การซื้อเครื่องถอดน๊อตล้อแบบไฟฟ้า (บล๊อกไร้สาย) จำนวน ๑๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561

การซื้อ BALLAST-HPS.๔๐๐ W ขนาด ๑๑.๑ ซ.ม. x ๗.๘ ซ.ม. จำนวน ๒๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย