การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บริเวณด่านประชาอุทิศทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2561
  • วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561

การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๕๐ ตัว

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
  • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

การซื้ออุปกรณ์ทดสอบการเชื่อมต่อสายนำสัญญาณของระบบเครือข่าย จำนวน ๓ หน่วย

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
  • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐ - ๔๐๐ W. จำนวน ๕๐๐ ตัว

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 พฤศจิกายน 2561
  • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

การจ้างทำตัวประกบไม้กั้น สำหรับ Motor ALB จำนวน ๒๐๐ คู่

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2561
  • วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 54 , ผู้ชมทั้งหมด : 7286

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย