การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การซ่อมแซมเครื่องวัดความฝืดผิวจราจร (Skid Resistance Machine)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้ออะไหล่ลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 12 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อเตียงเหล็ก ๒ ชั้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อเครื่องเติมอากาศ (Air Pump)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อผ้าหมึกต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้ออุปกรณ์ CCTV ชนิด PTZ จำนวน ๔ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 1360 , ผู้ชมทั้งหมด : 6810

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย