การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อหลอดไฟ HIGH PRESSURE SODIUM ๔๐๐ W จำนวน ๔๘๐ หลอด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561

การซื้อ DETECTOR CONTROLLER ระบบ BIS (เฉลิม-ฉลอง) จำนวน ๓ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริหารสำนักงาน (Back Office)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561

การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561

การซื้อ GINITOR ๒๕๐-๔๐๐W. จำนวน ๕๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561

การซื้อผงหมึกพิมพ์ จำนวน ๖๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

การซื้อ Display สัญญาณไฟตัว A จำนวน ๒๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

การจ้างปรับปรุงระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟแวร์ SAP)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 6947

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย