การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อผนังห้องสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐x๑๘.๒๕ เมตร จำนวน ๙ ห้อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561

การซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561

การซื้อตู้เย็น ๑๕ คิว จำนวน ๖ ตู้

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561

การซื้อตะกั่วเม็ด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๗ มม. ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561

การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๔๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561

การจ้างทำฝาประกบหน้าเพลาขับ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561

การจ้างทำเฟืองเกียร์พร้อมเพลาขับ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561

จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถตำรวจ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 5437

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย