การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเสื้อวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๕๒ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562

การซื้อแปรงปัดกวาดกลาง ศก.๔๐๖ มม. ๑๓๐ ซม. ๑ ชุด/๔๔ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562

การซื้อเก้าอี้ หพ. พค. (มีพนักพิง มีท้าวแขน และปรับระดับได้) จำนวน ๗๓ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562

การซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562

การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก. ๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๕๐ ต้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 27 มีนาคม 2562

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐ W. จำนวน ๕๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 27 มีนาคม 2562

การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มีนาคม 2562
 • วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562

การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มีนาคม 2562
 • วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562

การซื้อไม้กั้นอลูมิเนียมแบบวงรี ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๓๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 5358

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย