การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ๓ วงจร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) ที่ศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร(CCB๑)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำและระบบควบคุมของด่านชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑๐ ด่าน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562

การซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 25 กันยายน 2562

การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 25 กันยายน 2562

การซื้อเสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๑๒๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 23 กันยายน 2562

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 23 กันยายน 2562

การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานโครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 20 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 29 , ผู้ชมทั้งหมด : 7060

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย