การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๔๕ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563

การซื้อ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) จำนวน ๓ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563

การซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563

การซื้อ เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ Network จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563

การซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ตู้

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563

การซื้อ แม่แรงเคลื่อนย้ายรถ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ, 07 ตุลาคม 2563

การซื้อ โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ, 07 ตุลาคม 2563

การซื้อ ตู้เก็บแฟ้มเอกสารรางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย