การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ ถุงผ้าใส่เงินสีแดง จำนวน ๖๗๕ ใบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch จำนวน ๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ HP LASER JET P๒๐๕๕ CE ๕๐๕A จำนวน ๘๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๒ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐ มม. ๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อรัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ๙๐x๙๐x๙๐ จำนวน ๑๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 65 , ผู้ชมทั้งหมด : 7297

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย