การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ ยางรถสผิวจราจร จำนวน ๔ เส้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563

การซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกซ้อนบานทึบ จำนวน ๙ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563

การซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๒๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563

การซื้อ เสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๕๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563

การซื้อ วัสดุสำนักงาน ๔ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563

การซื้อ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดย่อ Thermal Printer จำนวน ๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563

การซื้อ วัสดุไฟฟ้ารายการ LTL RETROFIT LED RED จำนวน ๕๐ อัน และ LTL RETROFIT LED GREEN จำนวน ๕๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7686

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย