การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๔,๖๘๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562

การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Digital Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

การซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล TURBO กึ่งสังเคราะห์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562

การจ้างขนซากวัสดุและอุปกรณ์บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 30 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 7218

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย