การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างจัดเก็บ Log และวิเคราะห์ Log

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

การซื้อ สายไฟ ๒ แกน ๓ รายการ จำนวน ๓๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

การซื้อฝารองนั่งชักโครกสีแดงยาว จำนวน ๑๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

การซื้อ แปรงปัดกวางกลาง ศก. ๔๐๖ มม. ๑๓๐ ซม. ๑ ชุด/๔๔ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2562
 • วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562

การซื้อ อครีลิคกันรั่วซึมรูฟซีล ๒๐ กก. สีเขียว จำนวน ๓๐ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2562
 • วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562

การซื้อ ผ้าต่วนสีขาว (๖๐ หลา/ม้วน) จำนวน ๑๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2562
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562

การซื้อ หน้ากากกันฝุ่นวาวล์ระบายอากาศ จำนวน ๖,๐๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2562
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน คันหมายเลขทะเบียน ๙๕-๐๙๙๕

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2562
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ คันหมายเลขทะเบียน ๙๕-๒๘๑๖

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2562
 • วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7478

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย