การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ BALLAST- HPS ๒๕๐ W ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 เมษายน 2563
 • วันพุธ, 29 เมษายน 2563

การซื้อ อุปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้ จำนวน ๖ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 28 เมษายน 2563

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐ - ๔๐๐ W. จำนวน ๑๐๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2563
 • วันจันทร์, 27 เมษายน 2563

การซื้อ ฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้ม ๘๐% จำนวน ๑๘๐ เมตร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 เมษายน 2563
 • วันศุกร์, 24 เมษายน 2563

การซื้อ สารเคมีในระบบ Cooling Chiller จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 21 เมษายน 2563

การซื้อ Ethernet Switch จำนวน ๕๕ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 21 เมษายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7686

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย