การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างขนย้ายพัสดุ ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) และป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (MS)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562

การซื้อ THERMAL ๕๗ มม. ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562

การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

การซื้อ BALLAST-HPS. ๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

การซื้อวัสดุ ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การซื้อ BALLAST-HPS ๔๐๐ W. ขนาด ๑๑.๑ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562

การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘สูง ๗๕ ซม.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ ม. ต่อม้วน จำนวน ๓,๖๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 6881

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย