การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561

การซื้อตะกั่วเม็ด เบอร์ ๑ (ถุงละ ๑๐ กก.)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

การซื้อเก้าอี้พนักงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๓๔ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

การซื้อหลอดไฟ HIGH PRESSURE SODIUM ๔๐๐ W. จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๘๐ ตัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561

การจ้างจัดทำถุงกระดาษตราสัญลักษณ์ กทพ.จำนวน ๒๐,๐๐๐ ใบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การจ้างทำป้าย EASY PASS / M-PASS เฉพาะรถ ๔ ล้อ รวมโครงเหล็ก จำนวน ๑๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561

การจัดซื้อแปรงปัดกวาดข้าง (เหล็ก) ขนาด ศก.๗๑๐ มม. จำนวน ๕๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2561
 • วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 5059

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย