การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ lnterface Board ด่านสุวรรณภูมิ ๑ ด่านสุวรรณภูมิ ๒ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๖ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561

การซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561

การซื้อวัดสุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

การซื้อ BALLAST-HPS ๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซม.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

การซื้ออะไหล่ Compressor Chiller จำนวน ๑๐ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

การซื้อ BALLAST-HPS ๒๕๐ W. จำนวน ๒๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 4796

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย