การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2561
 • วันเสาร์, 24 มีนาคม 2561

การซื้อเครื่องเลเซอร์ จำนวน ๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 21 มีนาคม 2561

การซื้อ BALLAST-HPS. ๔๐๐W ๑๑.๑x๗.๘ ซม. จำนวน ๒๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561

การซื้อยางรถยนต์ (สำหรับรถยกลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน ทะเบียน ๙๑-๘๖๔๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561

การซื้อ Barrier พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐ W.จำนวน ๕๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561

การซื้อหมึกดำ HP LASER JET P๒๐๕๕ CE ๕๐๕A จำนวน ๗๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 14 มีนาคม 2561

การซื้อSAFETY SWITCH ๑๐๐.A.๓P H๓๖๓RB+รังฟิวส์ จำนวน ๘ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 4508

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย