การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ นาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Colck) จำนวน ๘ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2561
  • วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐W จำนวน ๕๐๐ อัน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2561
  • วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

การซื้อเครื่องทดสอบกล้องวงจรปิด (CCTV Test Monitor) จำนวน ๓ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2561
  • วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

การซื้อ Roller Switch ของเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) จำนวน ๓๐๐ ตัว

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2561
  • วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมฝาครอบช่องทางสลับทิศทางจราจร ทางพิเศษฉลองรัช กม. ๑๒+๑๐๐

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2561
  • วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 4937

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย