การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ เครื่องนับเหรัยญแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๙ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 มีนาคม 2564
 • วันพุธ, 03 มีนาคม 2564

การซื้อBALLAST - HPS. ๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มีนาคม 2564
 • วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564

การจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ สีเหลืองแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๓๐ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ สีจราจรสีดำ (๑๘.๙๒๕ ลิตร) จำนวน ๑๒๐ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ ต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๕ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 59 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 233 , ผู้ชมทั้งหมด : 9243

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย