การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อแอดสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๘๐ ตัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2560
 • - 22 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560

การซื้อ Display สัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๒๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 15 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone ประจำอาคารด่านฯ จำนวน ๕๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 15 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (coring) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
 • - 10 ธันวาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstion จำนวน ๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2560
 • - 10 ธันวาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560

การจ้างจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2560
 • - 09 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๗ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๖,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2560
 • - 09 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560

การจ้างทำความสะอาดระบบรางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำทางพิเศษกาญจนาภิเษก

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2560
 • - 09 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 1320

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย