การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อถังขยะ เพื่อใช้ในรักษาความสะอาดและสวนในพื้นที่เขตทางพิเศษ จำนวน ๑๕๐ ใบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562

การจ้างทำแผ่นพับแผนที่ทางพิเศษของ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อกรวยสีส้มแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ สูง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๖๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อเครื่องเจาะใบรับค่าผ่านทาง จำนวน ๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการติดตั้งระบบปล่อยละอองน้ำ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562

การซื้อ BOARD MC ๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 5180

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย