การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างจัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2563

การซื้อ หน้ากาก จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563

การซื้อ MEDIA CONVERTER ST TO RJ๔๕ จำนวน ๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563

การซื้อ นาฬิการะบบดิจิตอล (Digital Clock) จำนวน ๓ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563

การซื้อ ชุดประกับไม้กั้นกลม จำนวน ๓๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563

การซื้อ เครื่องโทรสาร จำนวน ๑๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563

การซื้อ ป้อม รปภ. สำหรับสะพานพระราม ๙ จำนวน ๔ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 20 , ผู้ชมทั้งหมด : 7799

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย