การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๑๐.๒.๐.๓. บนเครื่อง DMS Server และโปรแกรมประยุกต์ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

522
28 สิงหาคม 2557
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๑๐.๒.๐.๓. บนเครื่อง DMS Server และโปรแกรมประยุกต์ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 05 กันยายน 2557
547.32 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย