การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องรับบัตร-จ่ายบัตร (TIM) ด่านสุวรรณภูมิ ๑ ด่านสุวรรณภูมิ ๒ ด่าน กม.๙-๑ ด่าน และ ด่าน กม.๙-๓ ทางพิเศษบูรพาวิถี

88
02 พฤษภาคม 2561
การซื้อเครื่องรับบัตร-จ่ายบัตร (TIM) ด่านสุวรรณภูมิ ๑ ด่านสุวรรณภูมิ ๒ ด่าน กม.๙-๑ ด่าน และ ด่าน กม.๙-๓ ทางพิเศษบูรพาวิถี
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๖/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561
604.95 KB
3026.72 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 54 , ผู้ชมทั้งหมด : 7687

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย