การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อสารดับเพลิงแบบสะอาดพร้อมบรรจุและติดตั้งที่ห้องควบคุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ควบคุมพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ รายการ

136
09 กันยายน 2562
การซื้อสารดับเพลิงแบบสะอาดพร้อมบรรจุและติดตั้งที่ห้องควบคุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ควบคุมพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ รายการ
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป/๒๕๙/๒๕๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 09 กันยายน 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
579.75 KB
3099.38 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 23 , ผู้ชมทั้งหมด : 7560

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย