การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อลูกยางหัวจ่ายบัตรเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) ขนาด ๕ มิลลิเมตร ลูกยางหัวจ่ายบัตรเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) ขนาด ๑๔.๗ มิลลิเมตร และลูกกลิ้งป้อนบัตรเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD)

101
26 ธันวาคม 2560
การซื้อลูกยางหัวจ่ายบัตรเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) ขนาด ๕ มิลลิเมตร ลูกยางหัวจ่ายบัตรเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) ขนาด ๑๔.๗ มิลลิเมตร และลูกกลิ้งป้อนบัตรเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๒๐/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
660.27 KB
3205.2 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7689

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย