การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช อาคารสำนักงานใหญ่ จตุจักร และอาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

94
27 สิงหาคม 2562
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช อาคารสำนักงานใหญ่ จตุจักร และอาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๒๔๒/๒๕๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562
560.51 KB
4034.06 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7547

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย