การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างงานซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าด่านพระราม ๙-๑

61
21 สิงหาคม 2561
การจ้างงานซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าด่านพระราม ๙-๑
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๑๒๖/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
623.42 KB
2968.32 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 21 , ผู้ชมทั้งหมด : 7600

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย