การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำพ้อมปรับปรุงอาคาร ๑ และพื้นที่ด้านหลัง

128
26 พฤศจิกายน 2561
การจ้างก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำพ้อมปรับปรุงอาคาร ๑ และพื้นที่ด้านหลัง
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๔๖/๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
849.95 KB
3697.86 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 57 , ผู้ชมทั้งหมด : 7488

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย