การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อถุงพลาสติก ขนาด ๕ นิ้ว x ๘ นิ้ว "PE" อย่างหนา จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม

620
12 มกราคม 2561
การจัดซื้อถุงพลาสติก ขนาด ๕ นิ้ว x ๘ นิ้ว "PE" อย่างหนา จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
241.44 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย