การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๒๑๐ มม. X ๒๙๗ มม. ๘๐ แกรม ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

570
22 พฤศจิกายน 2556
การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๒๑๐ มม. X ๒๙๗ มม. ๘๐ แกรม ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอาทิตย์, 22 ธันวาคม 2556
34.64 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย