การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง TOR/เอกสารการประกวดราคา

การจ้างงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ืง ทางด่วนเฉลิมมหานนคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2560
 • - 26 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560

การซื้อระบบการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ระยะที่ ๔ พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤษภาคม 2560
 • - 24 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2560
 • - 23 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกแบบ Auto Dome จำนวน ๒๓ ตัว พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2560
 • - 23 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560

งานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านฯ สุขุมวิท (ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2560
 • - 23 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2560
 • - 22 พฤษภาคม 2560
 • วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560

การจ้างปรับปรุงสีอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2560
 • - 18 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560

งานซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2560
 • - 18 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย