การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง TOR/เอกสารการประกวดราคา

การจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Over Speed Warning and Enforcement System)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2560
 • - 16 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2560

การซื้อระบบบันทึกข้อมูล (Storage) (ครั้งที่ ๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2560
 • - 16 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มิถุนายน 2560
 • - 13 มิถุนายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔ (ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มิถุนายน 2560
 • - 12 มิถุนายน 2560
 • วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC และ ATD จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2560
 • - 09 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2560
 • - 08 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤษภาคม 2560
 • - 02 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย