การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 23 มกราคม 2562

การจ้างสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2562
 • - 25 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 18 มกราคม 2562

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2562
 • - 24 มกราคม 2562
 • วันอังคาร, 15 มกราคม 2562

การเช่าราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2562
 • - 17 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 09 มกราคม 2562

การเช่าให้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2562
 • - 18 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 09 มกราคม 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๗.มม.๕๘ แกรม ศก. ๘๐ มม. จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มกราคม 2562
 • - 16 มกราคม 2562
 • วันอังคาร, 08 มกราคม 2562

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2561
 • - 16 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2561
 • - 11 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 5376

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย