การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ CARD PCI EXPRESS SERIAL MULTIPORT ๘ PORT ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤษภาคม 2562
 • - 23 พฤษภาคม 2562
 • วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤษภาคม 2562
 • - 28 พฤษภาคม 2562
 • วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤษภาคม 2562
 • - 16 พฤษภาคม 2562
 • วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่จิงเกิ้ลวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 เมษายน 2562
 • - 25 เมษายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1366 , ผู้ชมทั้งหมด : 6816

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย