การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระาม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 27 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 05 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางออกพระราม ๔ (๒)

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ้งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562

การจ้างโครงการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อรถคุ้มครอง ๖ ล้อ ติดตั้งกันชนท้ายแบบดูดซับแรงปะทะ พร้อมสัญญาไฟวับวาบ LED และไฟลูกศร จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อ Harddisk SSD ๒.๕ นิ้ว ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป๗๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2562
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 5365

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย