การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2562
 • - 09 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 25 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางด่วนเฉลิมมหานคร ทิศทาง ท่าเรือ-ดินแดง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2562
 • - 10 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 24 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2562
 • - 04 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 24 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2562
 • - 04 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 20 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องปรับอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2562
 • - 03 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2562
 • - 26 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562

การซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2562
 • - 24 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • - 20 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • - 27 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย