การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone PABX CISCO ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ (จตุจักร) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • - 03 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • - 06 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2561
 • - 28 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561

งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Cor Switch ของรบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2561
 • - 29 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561

การซื้อการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2561
 • - 05 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่องระยะเวลา ๑๖ เดือน

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2561
 • - 21 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย