การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล แบบ SAN Storage จำนวน ๑ หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2561
 • - 09 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.๑๐๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2561
 • - 10 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนตู้จ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2561
 • - 20 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2561
 • - 22 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2561
 • - 22 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2561
 • - 20 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช (ครั้งที่ ๒)

 • เลขที่ : กจด.๑๐๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2561
 • - 17 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561

การซื้อเครื่องชั่งหนักแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2561
 • - 07 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2561
 • - 09 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2561
 • - 06 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 25 , ผู้ชมทั้งหมด : 7604

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย