การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบริการขนส่งและตรวจนับเงินรายได้ของทางพิเศษ จำนวน ๔ สายทาง

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2561
 • - 06 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561

การซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2561
 • - 20 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2561
 • - 17 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์ควบคุมการรับ-ส่ง ข้อมูล (I/O Control Interface Card Module) ของสายทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2561
 • - 10 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2561
 • - 10 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561

การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบ CS เพื่อรองรับการใช้งานกับรถปฏิบัติงานของ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2561
 • - 06 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2561
 • - 11 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย