การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2561
 • - 03 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561

การจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Annual Report ๒๐๑๘)

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กรกฎาคม 2561
 • - 20 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กรกฎาคม 2561
 • - 02 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2561
 • - 19 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2561
 • - 18 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 09 กรกฎาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุมฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2561
 • - 18 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 09 กรกฎาคม 2561

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กรกฎาคม 2561
 • - 26 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย