การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเปลี่ยน/ทดแทน เครื่องปรับอากาศประจำตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2561
 • - 29 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

การจัดจ้างทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มีนาคม 2561
 • - 14 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 07 มีนาคม 2561

การซื้อเคื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จำนวน ๘ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มีนาคม 2561
 • - 14 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มีนาคม 2561
 • - 14 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กพด.๔๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 09 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ Digital Encoder และ Digital License สำหรับระบบรวมศูนย์กล้อง CCTV (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7210

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย