การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2560
 • - 27 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้้อจ้างภาครัฐ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔/๒๕๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2560
 • - 23 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560

การจ้างจัดทำผ้าห่ม โครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : ป.๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2560
 • - 22 พฤศจิกายน 2560
 • วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำมีสัญลักษณ์ กทพ. สำหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2560
 • - 25 กันยายน 2560
 • วันจันทร์, 18 กันยายน 2560

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๑/๒๕๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2560
 • - 25 กันยายน 2560
 • วันจันทร์, 18 กันยายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7003

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย