การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2561
 • - 30 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2561
 • - 07 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2561
 • - 29 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารสำนักงานใหญ่ กทพ.จตุจักร จำนวน ๒๔๗ เครื่อง (แบบรวมอะไหล่)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2561
 • - 28 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561

การจ้างงานซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าด่านพระราม ๙-๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2561
 • - 28 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช (ครั้งที่ ๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2561
 • - 05 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2561
 • - 03 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย