การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 เมษายน 2561
 • - 28 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 25 เมษายน 2561

การซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสง (Media Converter) จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 23 เมษายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีเสาไฟฟ้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2561
 • - 25 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government e-GP)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

การเหมาทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 09 เมษายน 2561

การซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2561
 • - 10 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 02 เมษายน 2561

การจ้างเหมาทำความสะอาดระบบรับายน้ำทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2561
 • - 17 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 02 เมษายน 2561

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ ประจำอุปกรณ์เครือข่ายทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.๕๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2561
 • - 03 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561

การจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๖๐๐๐ ลิตร

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2561
 • - 30 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 21 มีนาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 7218

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย