การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2562
 • - 30 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • - 16 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562

การซื้อสารดับเพลิงแบบสะอาดพร้อมบรรจุและติดตั้งที่ห้องควบคุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ควบคุมพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป/๒๕๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • - 16 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562

การซื้อ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณนาฬิกาหลัก (Main Master Clock) จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 16 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

การซื้อ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 16 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 23 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หน้า-หลัง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 24 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด/๒๕๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • - 12 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2562
 • - 18 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7020

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย