การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องชั่งหนักแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2561
 • - 07 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2561
 • - 09 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2561
 • - 06 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561

การซื้อรถยนต์ ๒ ตอน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่กว่า ๑,๘๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2561
 • - 06 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561

การซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (External Storage) จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2561
 • - 06 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561

การซิ้อระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กรกฎาคม 2561
 • - 09 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 20 กรกฎาคม 2561

การซื้อ Board Control Lift ของเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2561
 • - 02 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2561
 • - 25 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย