การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๘๐๐ ลูก สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ๒ และ ๓ อาคาร สำนักงาน กทพ. จตุจักร

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 07 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๒๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อคอมพิวเตอร์ (PC LANE CONTROLLER) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมหมานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1376 , ผู้ชมทั้งหมด : 6826

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย