การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๒ เครื่อง

  • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๐/๖๒
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
  • - 24 เมษายน 2562
  • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๘/๒๕๖๒
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
  • - 19 เมษายน 2562
  • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 5422

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย