การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อจอมอนิเตอร์สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๗ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2561
 • - 15 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561

การซื้ออุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ขนาด ๑๒ TB

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2561
 • - 15 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.๔๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2561
 • - 22 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561

การจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2561
 • - 15 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2561
 • - 14 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 14 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การซื้ออุปกรณ์เทียบเวลาจากศูนย์กลาง Main Master Clock จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 14 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fire wall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 12 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) จำนวน ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 12 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย