การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างพิมพ์บัตรผ่านทางชั่วคราว (ใช้แทน IC Card) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 50,000 เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2560
 • - 22 ธันวาคม 2560
 • วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560

การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2560
 • - 25 ธันวาคม 2560
 • วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560

การซื้อจอ Monitor LCD (Lane) จำนวน ๔๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2560
 • - 22 ธันวาคม 2560
 • วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560

การซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบ IP PHONE จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2560
 • - 21 ธันวาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๙๙๓,๖๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2560
 • - 29 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2560
 • - 20 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๖/๒๕๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2560
 • - 15 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560

การซื้อโครงการระบบสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤศจิกายน 2560
 • - 06 ธันวาคม 2560
 • วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560

การจ้างจัดทำเสื้อโปโลสีน้ำเงิน มีปักตราสัญลักษณ์ กทพ.ที่หน้าอกเสื้อ และปัก EXAT ที่แขนเสื้อจำนวน ๕,๔๐๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2560
 • - 29 พฤศจิกายน 2560
 • วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560

การซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2560
 • - 27 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 5365

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย