การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2562
 • - 08 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • - 06 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • - 13 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2562
 • - 14 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562

การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2562
 • - 01 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 30 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 06 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 30 , ผู้ชมทั้งหมด : 6869

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย