การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องใชสำนักงาน (งานครุภัณ์จัดซื้อ) โครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2562
 • - 24 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562

การซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๑๓ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2562
 • - 31 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562

การซื้อ Electronic Module สำหรับซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา-อาจณรงค์

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2562
 • - 04 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ สำหรับรถ กทพ. ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2562
 • - 04 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2562
 • - 29 พฤษภาคม 2562
 • วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562

การซื้อจอ Monitor LCD (Lane) จำนวน ๔๒ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2562
 • - 24 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์

 • เลขที่ : กจด.ป ๑๓๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤษภาคม 2562
 • - 12 มิถุนายน 2562
 • วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562

การซื้อ CARD PCI EXPRESS SERIAL MULTIPORT ๘ PORT ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤษภาคม 2562
 • - 23 พฤษภาคม 2562
 • วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤษภาคม 2562
 • - 28 พฤษภาคม 2562
 • วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย