การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2561
 • - 30 พฤศจิกายน 2561
 • วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561

การซื้อ PC Lane Controller ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤศจิกายน 2561
 • - 16 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2561
 • - 16 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2561

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๒๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤศจิกายน 2561
 • - 16 พฤศจิกายน 2561
 • วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2561
 • - 12 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ ๒๐๑๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
 • - 09 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

การซื้อพร้อมติดตั้งเปลี่ยน/ทดแทนเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
 • - 12 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๓๘๒,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
 • - 09 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

การซื้อรถขุดตัก ล้อตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 พฤศจิกายน 2561
 • - 08 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2561
 • - 16 พฤศจิกายน 2561
 • วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1360 , ผู้ชมทั้งหมด : 6810

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย