การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Leadership and Management

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๕๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) (แบบไม่รวมอะไหล่)

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • - 07 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2561
 • - 11 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561

การซื้อโทรศัพท์สำนักงาน แบบ IP Phone จำนวน ๑๐๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2561
 • วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561

การจ้างก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำพ้อมปรับปรุงอาคาร ๑ และพื้นที่ด้านหลัง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2561
 • - 12 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On-Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2561
 • - 25 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช (ครั้งที่ ๕)

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2561
 • - 12 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1372 , ผู้ชมทั้งหมด : 6822

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย