การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเช่าราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2562
 • - 17 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 09 มกราคม 2562

การเช่าให้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2562
 • - 18 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 09 มกราคม 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๗.มม.๕๘ แกรม ศก. ๘๐ มม. จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มกราคม 2562
 • - 16 มกราคม 2562
 • วันอังคาร, 08 มกราคม 2562

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2561
 • - 16 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2561
 • - 11 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2561
 • - 11 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2561
 • - 08 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2561
 • - 03 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561

การจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2561
 • - 27 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ เสาไฟ High mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมค่าติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • - 04 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1372 , ผู้ชมทั้งหมด : 6822

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย