การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 21 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • - 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานใหญ่ จตุจักร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • - 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2562
 • - 25 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Switch ๔๘ Port จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2562
 • - 26 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2562
 • - 06 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2562
 • - 01 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562

การจ้างก่อสร้างจัดทำระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม ๙ (เครื่องจักรอุปกรณ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2562
 • - 09 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

การซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๘๐๐ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7072

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย