การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่จิงเกิ้ลวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป๑๑๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562

การซื้อพร้อมติดตั้งชุดขับเคลื่อนประตูช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) จำนวน ๒ ชุด ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562

การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2562
 • - 22 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562

การซื้อสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจรแบบหลอด LED จำนวน ๔๘ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2562
 • - 04 พฤษภาคม 2562
 • วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๒ (งานศูนย์ควบคุมจราจรศูนย์ข้อมูลและห้อง Server)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2562
 • - 25 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างใต้ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2562
 • - 04 เมษายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562

การซื้อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสื่อสารและกู้ภัย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2562
 • - 03 เมษายน 2562
 • วันพุธ, 20 มีนาคม 2562

การจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกเว็บไซด์ www.thaieasypass.com

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2562
 • - 27 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 20 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 6875

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย