การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2562
 • - 23 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2562
 • - 23 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2562
 • - 16 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2562
 • - 16 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562

การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2562
 • - 05 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 สิงหาคม 2562
 • - 14 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับสุขสวัสดิ์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 13 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำสำหรับพนักงานเกษีณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 13 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562

การจ้างเหมาทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 22 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7129

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย