การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อปั๊มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ อุปกรณ์เก็บ Log จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนช่องเปิดจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕ บริเวณ

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย