การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 02 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การซื้อ Treadle Sensor จำนวน ๑๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 30 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 26 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การจ้างตัดรองเท้าบูททรงสูงหนังสีดำของพนักงานจัดการจราจร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • - 21 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562

การจ้างเหมาทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2562
 • - 23 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7129

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย