การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 24 เมษายน 2562
 • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562

การจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่จิงเกิ้ลวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๓.๐ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 19 เมษายน 2562
 • วันอังคาร, 09 เมษายน 2562

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
 • - 22 เมษายน 2562
 • วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562

การซื้อ lntrusion Prevention System (IPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๒ หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2562
 • - 22 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 6875

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย