การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออะไหล่ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
 • - 11 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562

การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
 • - 04 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2562
 • - 03 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องวัดความสะท้อนแสงของป้ายจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2562
 • - 04 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562

การจ้างทำหมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2562
 • - 30 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 09 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 29 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2562
 • - 28 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องสำรองไฟ ระบบแจ้งเตือนน้ำรั่ว Precision Air และระบบเฝ้าดูแลแจ้งเตือนอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7129

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย