การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ ระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งในไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มีนาคม 2563
 • - 20 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563

การจ้างสำรวจภาพลัษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.๑๐๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มีนาคม 2563
 • - 11 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 04 มีนาคม 2563

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน ๑๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มีนาคม 2563
 • - 12 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 04 มีนาคม 2563

การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕๐ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 มีนาคม 2563
 • - 10 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 09 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของรับบ ETC จำนวน ๓๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 04 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๑๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อรถวางกรวยยางจราจรกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๖/๒๕๖3
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 09 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย