การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2561
 • - 11 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2561
 • - 08 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2561
 • - 03 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561

การจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2561
 • - 27 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ เสาไฟ High mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมค่าติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • - 04 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Leadership and Management

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๕๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) (แบบไม่รวมอะไหล่)

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • - 07 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 5430

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย