การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หน้า-หลัง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 24 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด/๒๕๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • - 12 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2562
 • - 18 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2562

การซื้อม่านแสง (OB) ภาคส่ง จำนวน ๕๐ ชุด และ ม่านแสง(OB) ภาครับ จำนวน ๕๐ ชุด ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2562
 • - 11 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2562
 • - 10 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2562

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๐ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2562
 • - 06 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงออนไลน์พร้อมระบบประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • - 12 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562

การซื้อการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • - 16 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562

การซื้อ Dual Channel Loop Detector ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • - 05 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7129

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย