การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2562
 • - 01 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562

การจ้างก่อสร้างจัดทำระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม ๙ (เครื่องจักรอุปกรณ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2562
 • - 09 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

การซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๘๐๐ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • - 12 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562

การซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • - 22 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562

การจ้างการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์(Laser Printer) จำนวน ๑๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2562
 • - 10 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1357 , ผู้ชมทั้งหมด : 6807

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย