การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 04 มีนาคม 2564
 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 05 มีนาคม 2564
 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 01 มีนาคม 2564
 • วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 09 มีนาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๔/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 02 มีนาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 19 มีนาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 82 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 974 , ผู้ชมทั้งหมด : 8884

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย