การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างจัดทำผ้าห่มโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2561
 • - 25 ตุลาคม 2561
 • วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561

การซื้อ AVC Controller Board ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ อัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2561
 • - 26 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2561
 • - 06 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2561

การซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๔ ตู้

 • เลขที่ : กจด.ป.๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2561
 • - 19 ตุลาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561

การจัดซื้อบอร์ดควบคุมป้ายสัญญาณบอกประเภทรถ (Class Repeater Sign Board CRS Board) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2561
 • - 08 ตุลาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2561
 • - 12 ตุลาคม 2561
 • วันพุธ, 26 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 4937

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย