การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2561
 • - 22 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2561
 • - 21 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561

การซื้อหลอด HIGH PRESSURE SODIUM ๒๕๐ W. จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2561
 • - 22 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561

การซื้อรถบดอัดถนน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2561
 • - 20 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561

การซื้อ Digital IO Card (PCI ๗๒๓๐) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๔๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2561
 • - 16 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2561
 • - 20 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน 13 เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • - 15 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การซื้อหัวตูัจ่ายบัตรอัตโนมัติ (Dispensing Header) ของทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • - 15 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • - 05 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 4785

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย