การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำมีสัญลักษณ์ กทพ. สำหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๐

  • เลขที่ : กพด.ป.๒/๖๐
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2560
  • - 25 กันยายน 2560
  • วันจันทร์, 18 กันยายน 2560

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

  • เลขที่ : กพด.ป.๑/๒๕๖๐
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2560
  • - 25 กันยายน 2560
  • วันจันทร์, 18 กันยายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 1158

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย