การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถยนต์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะเวลาการเช่า ๒๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

46
24 กรกฎาคม 2561
การเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถยนต์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะเวลาการเช่า ๒๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561
325.72 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 61 , ผู้ชมทั้งหมด : 7293

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย