การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) จำนวน ๑ ะรบบ

72
04 ธันวาคม 2560
การซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) จำนวน ๑ ะรบบ
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560
288.08 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย