การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การซื้อกระดาษเอกสารถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

73
28 มีนาคม 2562
การซื้อกระดาษเอกสารถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562
392.04 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 6947

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย