การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

60
23 กรกฎาคม 2561
การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องควบคุมคอมพิวเตอร์
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561
304.72 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7689

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย