การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ กทพ. เกี่ยวกับการเข้าทำเอกสารธุรกรรม เพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund TFF)

67
09 กรกฎาคม 2561
การจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ กทพ. เกี่ยวกับการเข้าทำเอกสารธุรกรรม เพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund TFF)
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 09 กรกฎาคม 2561
320.78 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 54 , ผู้ชมทั้งหมด : 7687

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย