การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle และโปรแกรมประยุกต์ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ประจำด่านเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ระยะเวลา ๗ เดือน

71
18 ธันวาคม 2561
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle และโปรแกรมประยุกต์ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ประจำด่านเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ระยะเวลา ๗ เดือน
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561
368 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 21 , ผู้ชมทั้งหมด : 7600

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย